รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
ตัวอย่างชุดการสอน
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - อังคาร, 1 กุมภาพันธ์ 2011, 10:07AM
 

news

นิสิตสามารถดูตัวอย่างชุดการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตชุดการสอนได้ ในส่วนของวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะ